"Доставка на многофункционални печатащи устройства по спецификация" по проект "Създаване на национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България HOMЕ/2012/ISEC/AG/PNR4000004452"
Friday, 21 August 2015 11:14
There are no translations available.

Възложител: Държавна агенция "Национална сигурност" /ДАНС/
Преписка: 01666-2015-0004
Процедура: Открита процедура по ЗОП
Описание: Доставка на многофункционални печатащи устройства по спецификация за нуждите на ДАНС по проект "Създаване на национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България HOMЕ/2012/ISEC/AG/PNR4000004452" по програма "Превенция и борба с престъпността" по обособени позиции. *По обособена позиция № 1 - доставка на 1/един/брой мултифункционално печатащо устройство по спецификация. *По обособена позиция № 2 - доставка на 3/три/ броя многофункционални печатащи устройства, настолни, лазерни по спецификация.

Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие:

30/09/2015 16:00

 Решение

Обявление 

Документация

 

(Публикувани на 21.08.2015 г.)

 
 

 Решение за промяна

  (Публикувано на 03.09.2015 г.) 

 Променени документи 

  (Публикувано на 03.09.2015 г.) 

 Въпроси и отговори

 (Публикувани на 08.09.2015 г.) 

 Протокол

  (Публикувани на 23.10.2015 г.) 

Съобщение за провеждане на публично заседание за отваряне на ценови оферти

   (Публикувани на 29.10.2015 г.) 

Окончателен протокол

 (Публикуван на 12.11.2015 г.)

Решение за класиране на участниците

 (Публикувано на 12.11.2015 г.)

 Договор фс-18-683

 (Публикувано на 11.12.2015 г.)

 Договор фс-18-679

 (Публикувано на 11.12.2015 г.)

 Информация за изпълнен договор

 (Публикувано на 18.12.2015 г.)

Освободени гаранции за участие

(Публикувано на 20.01.2016 г.)

Плащане по договор с "Дилекс" ООД

(Публикувано на 20.01.2016 г.)

Освободена гаранция за изпълнение на договор

(Публикувано на 20.01.2016 г.)

Информация за изпълнен договор

(Публикувано на 22.01.2016 г.)

 Плащане по договор със "Стемо" ООД

 (Публикувано на 28.01.2016 г.)

 

 Освободена гаранция за изпълнение на договор

информация за изпълнен договор