Публична покана с предмет: „Доставка на акумулатори за автомобили за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции
Wednesday, 19 August 2015 14:37
There are no translations available.

Възложител:

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

Публична покана с предмет: „Доставка на акумулатори за автомобили за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции с ID: 9045030

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

01.09.2015 г., 16:00 ч.

Покана с приложения
Протокол от комисия (публикувано на 15.09.2015 г., 11:20 ч.)

Договори

№1 и №2

 (публикувани на 08.10.2015 г., 11:00 ч.)

Плащания Октомври 2015 (публикувани на 20.11.2015 г., 16:58 ч.)
Плащания Ноември 2015 (публикувани на 18.12.2015 г.)
Плащания Декември 2015 (публикувани на 20.01.2016 г.)