Публична покана с предмет: „Зареждане и рециклиране на тонер касети за принтерна и копирна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции” с ID: 9044478
Monday, 03 August 2015 15:40
There are no translations available.

Възложител:

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

Публична покана с предмет: „Зареждане и рециклиране на тонер касети за принтерна и копирна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции” с ID: 9044478

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

14.08.2015 г., 16:00 ч.

Покана с приложения

 

 Въпроси и разяснения

 10.08.2015 г., 14:00 ч.

Протокол от комисия

(публикувано на 31.08.2015 г., 11:00 ч.)

 Договори

 №1 №2 №3   №4 №5 

                          №6 №7

 

(публикувани на 02.10.2015 г., 13:20 ч.)

 

(публикувани на 21.10.2015 г., 14:00 ч.)

Плащания по договори:

 

 

 Плащания по договор №1 (публикувано на 20.10.2015 г., 11:21 ч.)

 Плащания Октомври 2015 г. (публикувано на 20.11.2015 г., 17:15 ч.)

 Плащания Ноември 2015 г. (публикувано на 18.12.2015 г., 16:15 ч.)

 Плащания Декември 2015 г. (публикувано на 20.01.2016 г., 15:15 ч.)