Публична покана с предмет: „Доставка на нови тонер касети (консумативи) за принтерна и копирна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” с ID: 9044053
Tuesday, 21 July 2015 13:48
There are no translations available.

Възложител:

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 Доставка на нови тонер касети (консумативи) за принтерна и копирна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции с ID 9044053 в Портала за обществени поръчки

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

04.08.2015 г., 16:00 ч.

Покана с приложения
 Въпроси и разяснения 23.07.2015 г., 14:45 ч.
 Въпроси и разяснения 29.07.2015 г., 15:20 ч.
 Въпроси и разяснения 30.07.2015 г., 16:50 ч.
Протокол от работата на комисия (публикуван на 18.08.2015 г., 11:35 ч.)
Договор с "АТС България" ООД (публикуван на 11.09.2015 г., 11:10 ч.)
Договор с "Ронос" ООД (публикуван на 11.09.2015 г., 11:15 ч.)
Договор с "Роел-98" ООД (публикуван на 11.09.2015 г., 11:20 ч.)
Информация за приключване на договор с "АТС България" ООД
(публикувана на 04.11.2015 г., 14:20 ч.)
Информация за приключване на договор с "Ронос" ООД (публикувана на 07.10.2015 г., 11:30 ч.)
Информация за приключване на договор с "Роел-98" ООД (публикувана на 07.10.2015 г., 11:35 ч.)
Плащания по договор с "Роел-98" ООД  (публикувана на 20.10.2015 г., 10:50 ч.)
Плащания по договор с "Ронос" ООД (публикувана на 20.10.2015 г., 11:13 ч.)
 Освободени гаранции  (публикувана на 20.11.2015 г., 15:30 ч.)
Плащания по договор с "АТС България" ООД   (публикувана на 20.11.2015 г., 15:30 ч.)
Освободена гаранция за изпълнение на "АТС България" ООД (публикувана на 18.12.2015 г., 16:30 ч.)