Доставка на копирна хартия за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"
Friday, 17 July 2015 17:45
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Номер:

 

 01666-2015-0002

Предмет на поръчката:

 

Доставка на копирна хартия за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:


 

31.08.2015 г. Час: 16:00

№ 
  Тип на документа Дата
1   Решение за откриване на процедурата 17.07.2015г.
2   Обявление за обществената поръчка   
3   Документация  
4  

Решение за промяна

31.07.2015 г. Час: 10:10
5  

Променени документи

31.07.2015 г. : 10:10 
   

Съобщение за отваряне на ценовите оферти 

(Публикувано на 11.09.2015 16:35)
   

Протокол от комисия

(Публикувано на 18.09.2015 11:35)
    Решение за класиране (Публикувано на 18.09.2015 11:35)
    Договор (Публикувано на 18.11.2015 15:35)
    Освободени гаранции (Публикувано на 20.11.2015 14:50)
    Плащане по договор (Публикувано на 18.12.2015 16:25)
   

Освободена гаранция за изпълнение

 (Публикувано на 30.12.2015 11:25)
   

Информация за приключил договор

 (Публикувано на 30.12.2015 11:35)