Доставка на канцеларски материали - по спецификация за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"
Friday, 17 July 2015 17:11
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Номер:

 

 01666-2015-0001

Предмет на поръчката:

 

Доставка на канцеларски материали - по спецификация за нуждите на Държавна агенция "Национална сигурност"

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:


 

26.08.2015 г. Час: 16:30

 

№ 
  Тип на документа Дата
1   Решение за откриване на процедурата 17.07.2015г.
2   Обявление за обществената поръчка   
3   Документация  

Въпроси и разяснения:

(публикувано на 20.08.2015 г., 15:30 ч.)                                              

 Протокол за допустимост

 (публикувано на 04.09.2015 г., 11:30 ч.)

 Обява за отваряне на ценови оферти

  (публикувано на 15.09.2015 г., 11:15 ч.)

 Окончателен протокол

  (публикувано на 24.09.2015 г., 10:30 ч.)

 Решение за класиране на участниците  (публикувано на 24.09.2015 г., 10:45 ч.)
 Договор

 (публикувано на 28.10.2015 г., 14:45 ч.)

 Освободени гаранции

 (публикувано на 20.11.2015 г., 15:00 ч.)

 Информация за изпълнение на договора

 (публикувано на 14.12.2015 г., 12:15 ч.)

Плащане по договор

 (публикувано на 18.12.2015 г., 16:18 ч.)

Освободена гаранция за изпълнение на договор

(публикувано на 20.01.2016 г., 15:20 ч.)