Публична покана с предмет „Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” с ID 9043692
Thursday, 09 July 2015 17:10
There are no translations available.

Възложител:

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

„Доставка на униформено облекло за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” с ID 9043692 в Портала за обществени поръчки

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

29.07.2015 г., 17:00 ч.

Документация
Протокол от работата на комисия (Публикувано на 11.08.2015 г.)
Договор  (Публикувано на 08.09.2015 г.)
Плащане по договор (Публикувано на 18.12.2015 г.)
Освободена гаранция за изпълнение на договор (Публикувано на 20.01.2016 г.)