Публична покана с предмет: „Доставка на материали и резервни части за транспортна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции.
There are no translations available.

 Вторник, 30 Юни 2015г. 16:00 ч.

Възложител:

  Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

 „Доставка на материали и резервни части за транспортна техника за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции с ID 9043343 в Портала за обществени поръчки

Място на подаване на офертите:

 

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

10.07.2015 г., 16:00 ч.

Приложения    
Протокол    24.07.2015 г., 09:35 ч.
 Договор с "Карина Ф" ООД   (Публикуван на 18.08.2015 г., 15:55 ч.)
 Договор с "Фулда-България" ООД   (Публикуван на 18.08.2015 г., 16:00 ч.)
Плащания по договори:  

Договор с "Карина Ф" ООД (Публикувано на 20.10.2015 г., 11:26 ч.)

Договор с "Фулда-България" ООД (Публикувано на 20.10.2015 г., 11:29 ч.)

   
Информация за приключване на договор с "Фулда-България" ООД (Публикувана на 10.09.2015 г., 15:00 ч.)                                                                              
Информация за приключване на договор с "Карина Ф" ООД (Публикувана на 10.09.2015 г., 15:10 ч.)
Освободена гаранция по договор с "Карина Ф" ООД (Публикувана на 20.09.2015г., 10:20 ч.)
Освободена гаранция по договор с "Фулда-България" ООД (Публикувана на 20.09.2015г., 10:45 ч.)