Публична покана с предмет: „Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции
Wednesday, 27 May 2015 15:13
There are no translations available.

Възложител:

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

„Доставка на летни и зимни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции с ID 9042301 в Портала за обществени поръчки

Място на подаване на офертите:

гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

15.06.2015 г., 16:00 ч.

Документация
Протокол от работата на комисия (публикувано на 26.06.2015 г. 16:00 ч.)
 Договор 1 (публикувано на 03.08.2015 г. 16:00 ч.)
 Договор 2 (публикувано на 03.08.2015 г. 16:10 ч.)
 Договор 3 (публикувано на 03.08.2015 г. 16:25 ч.)
 Плащания:
 по договор №1:
Юли 2015 г. (публикувано на 20.08.2015 г. 19:25 ч.)
Октомври 2015 г.  (публикувано на 20.11.2015 г. 16:25 ч.)
Ноември 2015 г.  (публикувано на 18.12.2015 г. 16:25 ч.)
 по договор № 2:
Септември 2015 г. (публикувано на 20.10.2015 г. 11:35 ч.)
Октомври 2015 г  (публикувано на 20.11.2015 г. 16:25 ч.)
 по договор № 3:
 Август 2015 г.   (публикувано на 17.09.2015 г. 14:00 ч.)