Договаряне без обявление по ЗОП - Топлинна енергия за сгради
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Номер в РОП:

 

Описание:

 

Доставка на топлинна енергия на сградите, предоставени за управление на Държавна агенция „Национална сигурност” на територията на „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” ЕАД, за срок от две години

 

 
 
 
Плащания:
Януари 2015 г. (публикувано на 24.02.2015 г. 11:45 ч.)
Март 2015 г.  (публикувано на 16.04.2015 г. 15:00 ч.)
Април 2015 г.  (публикувано на 20.05.2015 г. 18:05 ч.)
Май 2015 г.  (публикувано на 20.06.2015 г. 17:27 ч.)
Юни 2015 г.  (публикувано на 17.07.2015 г. 18:20 ч.)
Юли 2015 г.  (публикувано на 20.08.2015 г. 18:50 ч.)
Август 2015 г.  (публикувано на 17.09.2015 г. 14:10 ч.)
Септември 2015 г. (публикувано на 20.10.2015 г. 11:15 ч.)
Декември 2015 г. (публикувано на 20.01.2015 г. 16:15 ч.)
Януари 2016 г. (публикувано на 22.02.2015 г. 15:15 ч.)
Февруари 2016 г. (публикувано на 18.03.2016 г. 15:40 ч.)