Договаряне без обявление по ЗОП - Природен газ
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Номер в РОП:

 

Описание:

 

Доставка на природен газ за обекти на Държавна агенция „Национална сигурност” на територията на гр. Банкя за срок от 5 години

 

 
 
 
Плащания:
Януари 2015 г. (публикувано на 24.02.2015 г. 11:40 ч.)
Март 2015 г. (публикувано на 16.04.2015 г. 15:10 ч.)
Април 2015 г. (публикувано на 20.05.2015 г. 17:28 ч.)
Май 2015 г. (публикувано на 17.06.2015 г. 17:32 ч.)
Октомври 2015 г. (публикувано на 20.11.2015 г. 16:26 ч.)
Ноември 2015 г. (публикувано на 18.12.2015 г. 16:35 ч.)
Декември 2015 г. (публикувано на 20.01.2016 г. 16:35 ч.)

 Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП)