Договаряне без обявление по ЗОП - Доставка на електрическа енергия за сградите на ДАНС
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Номер в РОП:

 

Адрес на профила на купувача:

 
 

Описание:

 
Доставка на електрическа енергия за сградите на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС), за срок от 4 години, по обособени позиции както следва: Поз. 1. Доставка на електрическа енергия за сградите, предоставени за управление на ДАНС на територията за която "ЧЕЗ Електро България” АД има издадена лицензия; Поз. 2. Доставка на електрическа енергия за сградите, предоставени за управление на ДАНС на територията за която "ЕВН България Електроснабдяване” АД има издадена лицензия; Поз. 3. Доставка на електрическа енергия за сградите, предоставени за управление на ДАНС на територията за която „Енерго-Про Продажби” АД ("Е. ОН БЪЛГАРИЯ ПРОДАЖБИ” АД) има издадена лицензия

 

 
 
 
Плащания:
Ноември 2014 г. (публикувано на 19.12.2014 г. 17:20 ч.)
Декември 2014 г. (публикувано на 15.01.2015 г. 17:20 ч.)
Януари 2015 г. (публикувано на 20.02.2015 г. 18:20 ч.)
Март 2015 г. (публикувано на 16.04.2015 г. 15:40 ч.)
Април 2015 г. (публикувано на 20.05.2015 г. 17:20 ч.)
Май 2015 г. (публикувано на 17.06.2015 г. 17:00 ч.)
Юни 2015 г. (публикувано на 17.07.2015 г. 18:39 ч.)
Юли 2015 г. (публикувано на 20.08.2015 г. 18:57 ч.)
Август 2015 г. (публикувано на 17.09.2015 г. 14:04 ч.)
Септември 2015 г. (публикувано на 20.10.2015 г. 11:04 ч)
Октомври 2015 г. (публикувано на 20.11.2015 г. 16:14 ч)
Ноември 2015 г. (публикувано на 18.12.2015 г. 16:48 ч)
Декемри 2015 г. (публикувано на 20.01.2016 г. 15:48 ч.)
Януари 2016 г. (публикувано на 22.002.2016 г. 14:15 ч.)
Февруари 2016 г.(публикувано на 18.03.2016 г 14:20 ч)

Обявление за приключване на договор

 
 
(публикувано на 27.07.2017 г. 16:51 ч.)