Обществена поръчка ID 9018738 по реда на ЗОП
There are no translations available.

 

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Доставка на униформено и работно облекло за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции съгласно Технически спецификации - Приложение №2. Доставката се извършва по обособени позиции, както следва: - обособена позиция № 1 - униформено облекло; - обособена позиция № 2 - работно облекло. 

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

21.08.2013 г., 17.00 ч.

 

  Тип на документа Дата  
1   Покана ID 9018738 13.08.2013 г.  
2   Приложение № 1 – образец на административни данни
   
   

Приложение № 2 – техническа спецификация - работно облекло

Приложение № 2 - техническа спецификачия - зимен клин

Приложение № 2 - техническа спецификация - зимна шапка

Приложение № 2 - техническа спецификация - тениски

   
3   Приложение № 3 – образец на предложение за изпълнение
   
4   Приложение № 4 – образец на ценово предложение    
5
  Приложение № 5 – проект на договор    
6   Приложение № 6 – образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП