Обществена поръчка ID 9015268 по реда на ЗОП
There are no translations available.

Възложител:

 

Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)

Предмет на поръчката:

 

Доставка на канцеларски материали – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции, съгласно Техническа спецификация (Приложение №2)

Място на подаване на офертите:   гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45

Краен срок:

 

17.05.2013 г., 17.00 ч.

 


  Тип на документа Дата  
1   Покана ID 9015268 09.05.2013 г.  
2   Приложение № 1 – образец на административни данни
   
3   Приложение № 2 – техническа спецификация
   
4
  Приложение № 3 – образец на предложение за изпълнение
   
5
  Приложение № 4 – образец на ценово предложение    
6
  Приложение № 5 – проект на договор    
7 Приложение № 6 - образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП