Обществена поръчка ID 9014768 по реда на ЗОП
There are no translations available.

 

Възложител:  Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС)
Предмет на поръчката:  Зареждане и рециклиране на тонер касети за принтерна и копирна техника за нуждите на  Държавна агенция „Национална сигурност” по обособени позиции съгласно Техническа      спецификация (Приложение № 2)
Място на подаване на офертите:  гр. София, п.к. 1407, бул. „Черни връх” № 45
Краен срок:  08.05.2013 г., 17.00 ч.
  

 


Тип на документа Дата
1 Покана ID 9014768 23.04.2013 г.
2 Приложение № 1 – образец на административни данни
3 Приложение № 2 – техническа спецификация
4 Приложение № 3 – образец на предложение за изпълнение
5 Приложение № 4 – образец на ценово предложение
6 Приложение № 5 – проект на договор
7 Приложение № 6 – образец на декларация
8 Приложение № 7 - образец на декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП