„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника – по спецификация”
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (939581)

Номер на поръчката:

01666-2019-0017

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на материали, оборудване и резервни части за комуникационна техника – по спецификация”

Описание:

Обществената поръчка е разделена на7обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 – Комуникационно оборудванетип 1”;Обособена позиция № 2 – Комуникационни материали”;Обособена позиция № 3 – „Електронни компоненти”;Обособена позиция № 4 – „Мрежово оборудване”;Обособена позиция № 5 – Устройство за комуникация”;Обособена позиция № 6 – „Устройства за комуникация LTE;Обособена позиция № 7 – „Комуникационно оборудванетип 2.

Краен срок за получаване на оферти:

22/11/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 21.10.2019 г., 14.20 часа)

Обявление за поръчка

  (Публикувано на 21.10.2019 г., 14.20 часа)

Документация за участие

  (Публикувано на 21.10.2019 г., 14.20 часа)

 e-EEДОП

 (Публикувано на 21.10.2019 г., 14.20 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 29.11.2019 г., 12.27 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 29.11.2019 г., 12.29 часа)

 Решение за определяне на изпълнител

 (Публикувано на 29.11.2019 г., 12.30 часа)

 Договор

 (Публикувано на 15.01.2020 г., 17.08 часа)

 Договор

  (Публикувано на 15.01.2020 г., 17.10 часа)

 Обавление за възложена поръчка

  (Публикувано на 15.01.2020 г., 17.13 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 02.03.2020 г., 14.23 часа)

 Обявление за приключване на договор

 (Публикувано на 09.03.2020 г., 11.30 часа)