Доставка на зимни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по спецификация
Обществени поръчки
There are no translations available.

Име:

Доставка на зимни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по спецификация

Описание:

 

Доставка на зимни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по спецификация

Събиране на оферти с обява

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

(Публикувано на 15.10.2019 г., 17:30 часа)

Краен срок за получаване на оферти:

 28/10/2019 г. до 17:30 часа

Удължаване на срока за получаване на оферти:

  04/11/2019 г. до 17:30 часа

 Отваряне на офертите

 05/11.2019 от 10:00 часа

 Приложения към обявата

 

(Публикувано на 15.10.2019 г., 17:30 часа)

 

 Протокол

 (Публикувано на 08.11.2019 г., 16:55 часа)