„Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност (СФС), за контрол на достъпа, алармени системи и за видеонаблюдение”
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932490)

Номер на поръчката:

01666-2019-0015

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност (СФС), за контрол на достъпа, алармени системи и за видеонаблюдение”

Описание:

„Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност (СФС), за контрол на достъпа, алармени системи и за видеонаблюдение”. Общественатапоръчка еразделена нa обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1„Техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на СФС, за контрол на достъп, алармени системи и за видеонаблюдение”;

Обособена позиция № 2„Техника и оборудване за контрол на достъпа и алармени системи тип 1;

Обособена позиция № 3„Техника и оборудване за контрол на достъпа и алармени системи тип 2;

Обособена позиция № 4 – Турникети за контрол на достъпа”

Краен срок за получаване на оферти:

15/10/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 13.09.2019 г., 14.30 часа)

Обявление за поръчка

  (Публикувано на 13.09.2019 г., 14.30 часа)

Документация за участие

  (Публикувано на 13.09.2019 г., 14.30 часа)

 еЕЕДОП

  (Публикувано на 13.09.2019 г., 14.30 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 24.09.2019 г., 17.30 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 04.11.2019 г., 17.00 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 04.11.2019 г., 17.00 часа)

 Решение

 (Публикувано на 04.11.2019 г., 17.00 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 09.01.2020 г., 17.00 часа)

 Договор

 (Публикувано на 09.01.2020 г., 17.00 часа)

 Договор

 (Публикувано на 09.01.2020 г., 17.00 часа)

 Обявление за приключил договор

  (Публикувано на 10.01.2020 г., 18.00 часа)

 Обявление за приключил договор

  (Публикувано на 27.03.2020 г., 16.49 часа)