„Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)  (926612)

Номер на поръчката:

01666-2019-00012

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация.

 

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация  по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Периферни устройства и носители на информация;- Обособена позиция № 2 – „Монитор”;- Обособена позиция № 3 – „Принтер”;- Обособена позиция № 4 – „Принтери и мултифункционални устрайства”;- Обособена позиция № 5 – „Копирна машина.

Краен срок за получаване на оферти:

13/09/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 09.08.2019 г., 17.00 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 09.08.2019 г., 17.00 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 09.08.2019 г., 17.00 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 09.08.2019 г., 17.00 часа)

 Съобщение за провеждане на жребий

 (Публикувано на 07.10.2019 г., 10.30 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 21.10.2019 г., 16.00 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 21.10.2019 г., 16.00 часа)

 Решение

 (Публикувано на 21.10.2019 г., 16.00 часа)

 Информация за възложена поръчка

 (Публикувано на 11.11.2019 г., 11.00 часа)

 Информация за възложена поръчка

 (Публикувано на 07.01.2020 г., 11.20 часа)

 договор

 (Публикувано на 07.01.2020 г., 11.20 часа)

 договор

 (Публикувано на 07.01.2020 г., 11.20 часа)

 Обявление за приключен договор

 (Публикувано на 23.01.2020 г., 14.45 часа)

Обявление за приключен договор

(Публикувано на 20.03.2020 г., 14.45 часа)