Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и съпътстващи услуги с оглед обезпечаване на дейността на ДАНС по международни проекти
Обществени поръчки
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (948234)

Номер на поръчката:

01666-2019-0018

Процедура:

Открита процедура

Име:

Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и съпътстващи услуги с оглед обезпечаване на дейността на ДАНС по международни проекти.

Описание:

Предметът на обществената поръчка включва осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж, хотелски резервации, застраховки и други съпътстващи услуги, с оглед обезпечаване на дейността на Агенцията в участието й по международни проекти.

Краен срок за получаване на оферти за участие:

13/01/2020 17:30

 Решение за откриване

 (Публикувано на 12.12.2019 г., 17:02 часа)

 Обявление за поръчка

 (Публикувано на 12.12.2019 г., 17:02 часа)

 Документация

 (Публикувано на 12.12.2019 г., 17:02 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 12.12.2019 г., 17:02 часа)

 Съобщение по чл. 57, ал. 3 от ППЗОП (отваряне на ценовите предложения)

 (Публикувано на 11.02.2020 г., 17.00 часа)

 Съобщение по чл. 58, ал. 3 от ППЗОП (жребий)

 (Публикувано на 24.02.2020 г., 17.30 часа)

 Протокол

(Публикувано на 10.03.2020 г., 13.52 часа) 

 Протокол

 (Публикувано на 10.03.2020 г., 13.52 часа) 

 Доклад

 (Публикувано на 10.03.2020 г., 13.52 часа) 

 Решение

 (Публикувано на 10.03.2020 г., 13.52 часа) 

Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 30.06.2020 г., 14.52 часа)

Договор

 (Публикувано на 30.06.2020 г., 14.52 часа)