"Доставка на униформени облекла и работно облекло – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност"
There are no translations available.

Име:

Доставка на униформени облекла и работно облекло – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”

Описание:

 Обществената поръчка за доставка на униформени облекла и работно облекло – по спецификация за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” е в съответствие с техническата спецификация и посочените условия на Възложителя 

Събиране на оферти с обява

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

(Публикувано на 02.07.2019 г., 16:50 часа)

Краен срок за получаване на оферти:

 22/07/2019 г. до 17:30

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

 (Публикувано на 16.07.2019 г., 10:57 часа)

Приложения към обява

 (Публикувано на 02.07.2019 г., 16:50 часа)

Разяснения

 (Публикувано на 10.07.2019 г., 17:32 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 31.07.2019 г., 12:00 часа)