„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по спецификация
There are no translations available.

Име:

„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” по спецификация

Описание:

 

„Доставка на летни автомобилни гуми за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”  в съответствие с посочените изисквания в техническата спецификация и условията на ъзложителя по спецификация

 

Събиране на оферти с обява

 

Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

(Публикувано на 21.05.2019 г., 16:00 часа)

Краен срок за получаване на оферти:

 31/05/2019 г. до 17:30

 

Приложения към обява

 (Публикувано на 21.05.2019 г., 16:00 часа)

 

Протокол

 (Публикувано на 27.06.2019 г., 15:30 часа)