Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване - по спецификация E-mail
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (908482)

Номер на поръчката:

01666-2019-0007

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация.

 

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация  по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Периферни устройства и носители на информация; Обособена позиция № 2 – „Специализирани принтери”; Обособена позиция № 3 – „Копирна машина висок клас”.

Краен срок за получаване на оферти:

27/05/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 25.04.2019 г., 12.30 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 25.04.2019 г., 12.30 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 25.04.2019 г., 12.30 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 25.04.2019 г., 12.30 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 28.06.2019 г., 15.30 часа)

 Протокол

 (Публикувано на 28.06.2019 г., 15.30 часа)

 Доклад

 (Публикувано на 28.06.2019 г., 15.30 часа)

 Решение

 (Публикувано на 28.06.2019 г., 15.30 часа)

 Обявление за възложена поръчка

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.00 часа)

 договор

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.00 часа)

 договор

 (Публикувано на 02.09.2019 г., 14.00 часа)

 Обявление за приключен договор

 (Публикувано на 16.09.2019 г., 15.30 часа)

 Обявление за приключен договор

 

 (Публикувано на 18.11.2019 г., 10.30 часа)