Public tenders

 „Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност (СФС), за контрол на достъпа, алармени системи и за видеонаблюдение”
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (932490)

Номер на поръчката:

01666-2019-0015

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност (СФС), за контрол на достъпа, алармени системи и за видеонаблюдение”

Описание:

„Доставка на техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на системи за физическа сигурност (СФС), за контрол на достъпа, алармени системи и за видеонаблюдение”. Общественатапоръчка еразделена нa обособени позиции, както следва:

Обособена позиция №1„Техника, материали и оборудване за развитие, експлоатация и поддръжка на СФС, за контрол на достъп, алармени системи и за видеонаблюдение”;

Обособена позиция № 2„Техника и оборудване за контрол на достъпа и алармени системи тип 1;

Обособена позиция № 3„Техника и оборудване за контрол на достъпа и алармени системи тип 2;

Обособена позиция № 4 – Турникети за контрол на достъпа”

Краен срок за получаване на оферти:

15/10/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 13.09.2019 г., 14.30 часа)

Обявление за поръчка

  (Публикувано на 13.09.2019 г., 14.30 часа)

Документация за участие

  (Публикувано на 13.09.2019 г., 14.30 часа)

 еЕЕДОП

  (Публикувано на 13.09.2019 г., 14.30 часа)

 
„Доставка на горива, смазочни материали, специални течности и добавки за горива за моторни превозни средства с карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (933174)

Номер на поръчката:

01666-2019-0016

Процедура:

Открита процедура

Име:

„Доставка на горива, смазочни материали, специални течности и добавки за горива за моторни превозни средства с карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност”

Описание:

„Доставка на горива, смазочни материали, специални течности и добавки за горива за моторни превозни средства с карти за безналично плащане за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност” за следните видове горива, смазочни материали, специални течности и добавки за горива:

1. горива;
      - автомобилен бензин А-95Н
      - автомобилен бензин А-98Н и/или А-100Н
      - дизелово гориво за автомобили
2. смазочни материали;
      - синтетични масла
      - полусинтетични масла
      - минерални масла
3. специални течности и добавки за горива;
      - антифриз
      - течност за чистачки
      - спирачна течност
      - хидравлична течност
      - добавка за гориво
         - добавка „AdBlue®“ 

Краен срок за получаване на оферти:

18/10/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 16.09.2019 г., 16.20 часа)

Обявление за поръчка

  (Публикувано на 16.09.2019 г., 16.20 часа)

Документация за участие

  (Публикувано на 16.09.2019 г., 16.20 часа)

 еЕЕДОП

  (Публикувано на 16.09.2019 г., 16.20 часа)

 
Материали за изработване и печат – по образец, по обособени позиции“
There are no translations available.

Име:

„Материали за изработване и печат – по образец, по обособени позиции“

Описание:

„Изработка, печат и доставка на материали (папки, картони и др.) за нуждите на Държавна агенция „Национална сигурност“ в съответствие с посочените изисквания в техническата спецификация и условията на възложителя..

 Събиране на оферти с обява

 Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

(Публикувано на 30.08.2019 г., 18:37 часа)

Краен срок за получаване на оферти:

 17/09/2019    17:30 часа

Отваряне на получените оферти:

 18/09/2019    14:00 часа

Приложения към обява

 (Публикувано на 30.08.2019 г., 18:48 часа)

 

 

 

 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)  (926612)

Номер на поръчката:

01666-2019-00012

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация.

 

Описание:

Предмет на обществената поръчка е доставка на външни устройства за компютри и хардуерно оборудване” – по спецификация  по обособени позиции: Обособена позиция № 1 – „Периферни устройства и носители на информация;- Обособена позиция № 2 – „Монитор”;- Обособена позиция № 3 – „Принтер”;- Обособена позиция № 4 – „Принтери и мултифункционални устрайства”;- Обособена позиция № 5 – „Копирна машина.

Краен срок за получаване на оферти:

13/09/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 09.08.2019 г., 17.00 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 09.08.2019 г., 17.00 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 09.08.2019 г., 17.00 часа)

 еЕЕДОП

 (Публикувано на 09.08.2019 г., 17.00 часа)

 
Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация
There are no translations available.

Документ:

Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) (926799)

Номер на поръчката:

01666-2019-0013

Процедура:

Открита процедура

Име:

Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация

Описание:

„Доставка на материали, консумативи и резервни части за компютри и хардуерно оборудване – по спецификация” разделена на 6 обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Захранване I”; Обособена позиция № 2 „Захранване II” Обособена позиция № 3 „Оптична мрежова карта”; Обособена позиция № 4 „Твърд диск I”; Обособена позиция № 5 „Твърд диск за вграждане в дисков масив”; Обособена позиция № 6 „Други компоненти”.

Краен срок за получаване на оферти:

11/09/2019 17:30

Решение за откриване

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 14:32 часа)

Обявление за поръчка

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 14:33 часа)

Документация за участие

 (Публикувано на 12.08.2019 г., 14:35 часа)

 Разяснения

 (Публикувано на 19.08.2019 г., 17:25 часа)