ДАНС проведе последното обучение на служителите на Националното звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България
There are no translations available.

logoPack

В периода 15-16 октомври 2015 г. ДАНС проведе третото по ред и последно обучение на служителите на Националното звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците по проект HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България”, съфинансиран по програма „Превенция и борба с престъпността” на ЕС.

Основната цел на дейността е да бъде споделен специфичния опит и ноу-хау на държави-членки на ЕС, които да допринесат за ефективната дейност на служителите от Българското Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците.

В обучителната сесия участие като лектори взеха двама експерти от Звеното за гранична сигурност на Обединеното Кралство.

В хода на обучението беше направено разяснение на общото понятие за PNR, представени бяха теми, свързани с формата на съобщението за предаване а резервационни данни за пътниците; методи за анализ на съвпаденията в резултат на обработката на данни; сравняване на списъци, както способи за получаване на резултати, в следствие на обработката на предварително събираните данни за пътниците и на резервационните данни.

 

1-1

 

 

1 EUflag

 

Съфинансиран по програма „Превенция и борба с престъпността” на ЕС 

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union