Второ обучение на служителите на Националното звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България
There are no translations available.

logoPack

В периода 24-25 септември 2015 г. ДАНС проведе второто по ред обучение на служителите на Националното звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците по проект HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България”, съфинансиран по програма „Превенция и борба с престъпността” на ЕС.

Основната цел на дейността е да бъде споделен специфичният опит и ноу-хау на държави-членки на ЕС, които да допринесат за ефективната дейност на служителите от българското Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците.

В обучителната сесия участие като лектори взеха водещи експерти от италианския проект “C-DARTA”, които представиха италианския подход и технология при изграждане на системата за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците, италианското законодателство, свързано с предварително събираните данни за пътниците (API) данни, разработените инструменти за анализ на PNR данни и други теми, релевантни към бъдещата дейност на служителите в българското Национално звено.

 

                                                         
1 EUflag

Съфинансиран по програма „Превенция и борба с престъпността” на ЕС

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union