В ДАНС се проведе първото обучение на служителите на Националното звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България
There are no translations available.

В периода 22-24 юни 2015 г. в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) на бул. „Черни връх” № 45 се проведе първото обучение на служителите на Националното звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците по проект HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България”.

Основната цел на дейността е да бъде споделен специфичният опит и ноу-хау на държави-членки на ЕС с оглед на ефективната работа на служителите от Българското Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците.

В обучителната сесия като лектор участва представител на PNR мисията на Република Франция.

В хода на семинара беше представен френският подход при изграждането на екипа на PNR звено, като участниците бяха запознати с добри практики на френската система; ролята на междуведомствения подход, на правоохранителните органи и крайните потребители; технологията на изграждане на системата за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците; методи на обработка на данните; реда за информационен обмен; правни рамки и други въпроси, релевантни към бъдещата дейност на служителите в Българското Национално звено.

В края на обучението бяха дискутирани въпроси, свързани с предприетите мерки и прилаган подход на Република Франция по отношение на определени категории данни.

  2 1 24062015 

 

 1 EUflag

Съфинансиран по програма „Превенция и борба с престъпността” на ЕС

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union