ДАНС стартира изпълнението на два предварително дефинирани проекта по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014
There are no translations available.

На 27.01.2015 г. в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) в София, бул. „Черни връх” № 45, се проведоха откриващи конференции по два предварително дефинирани проекта, финансирани по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014, по които ДАНС е бенефициент. Проектите са насочени към подобряване противодействието на организираната престъпност.

Проект „Съвместни усилия за борба с трансграничната организирана престъпност” е на обща стойност 1 085 470 евро. Има за основна цел повишаване капацитета на ДАНС за борба с трансграничната организирана престъпност и насърчаване на сътрудничеството и взаимодействието между правоохранителните органи на България и страните партньори по проекта – министерствата на вътрешните работи на Чехия, Полша, Румъния и Сърбия. Проектът е насочен към подобряване на противодействието и разследването на престъпления, извършвани от организирани престъпни групи – трафик на хора с цел трудова експлоатация, трафик на културно-исторически ценности, киберпрестъпления и фалшификации. Националният исторически музей е припознат за национален партньор по проекта по линия „културно-исторически ценности”.

Проект „Повишаване на ефективността при рефериране, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите на трафик на хора посредством практическото прилагане на Транснационалния механизъм” е на обща стойност 418 840 евро. В реализацията на проекта Държавна агенция „Национална сигурност” си партнира с Министерството на вътрешните работи на Република Полша, Националното бюро на полицията на Унгария, Националната комисия за борба с трафика на хора към МС на Република България и Фондация „Асоциация Анимус”. Насочен е към развитие на възможностите на българските правоохранителни структури, социални работници, други национални органи и неправителствени организации за рефериране, подпомагане, защита и реинтеграция на жертвите, както и подобряване и засилване на сътрудничеството и взаимното разбирателство между тях на национално и международно ниво посредством практическото прилагане на Транснационалния механизъм.

В откриващите конференции участваха извънредният и пълномощен посланик на Кралство Норвегия в България г-жа Гюру Катарина Викьор, както и представители на международните партньори – правоохранителни органи на Чехия, Полша, Румъния и Сърбия. Сред гостите на събитието бяха Евгени Диков - директор на НСлС и зам.-главен прокурор на Република България; Цветомир Йосифов – ръководител на отдел „Международна правна помощ” на ВКП; Даниела Попова - ръководител на Специализираната Апелативна прокуратура; прокурори от ВКП; представители на Международната академия за обучение по киберразследвания и др.

Приветствия по повод откриването на проектите произнесоха председателят на ДАНС Владимир Писанчев, извънредният и пълномощен посланик на Кралство Норвегия в София г-жа Гюру Катарина Викьор, Антоанета Василева - административен секретар на Национална комисия за борба с трафика на хора и Надя Кожухарова от Фондация „Асоциация Анимус”.

Проектите бяха представени от ръководителите им Марио Трифонов и Радослав Пънчев.

1-1 2-1 3-1

 

      norwaygrants-1