ДАНС проведе работен семинар с представители на авиокомпаниите, опериращи на територията на България
There are no translations available.

На 25.11.2014 г. в Гранд хотел София се проведе работен семинар по проект № HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България”. Присъстваха административният секретар на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и 90 експерти от различни държавни институции и частни организации – ДАНС, Комисията за защита на личните данни (КЗЛД), Министерството на вътрешните работи, Главната дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” (ГДГВА), фирмите-посредници по международните превози – СИТА и АМАДЕУС, както и на авиокомпаниите, опериращи на територията на България.

В хода на срещата експерти от ДАНС, ГДГВА, КЗЛД и СИТА представиха различни аспекти, релевантни към създаването и функционирането на Националното звено за събиране и обработване на резервационните данни за пътниците - начинът за подаване на информация към него, защитата на личните данни, които ще бъдат събирани и обработвани, както и необходимостта от уреждането по нормативен ред на неговата структура и дейност.

На работния семинар акцент беше поставен и върху значимостта на PNR звената, като една от важните мерки в борбата с международния тероризъм.

С провеждането на дейността се постигна информираност сред всички ангажирани в събирането и обработването на резервационни данни за пътниците държавни и бизнес структури и бе поет ангажимент от всяка една от тях да допринесе в дейността по създаването и функционирането на Националното PNR звено.

1-1 2-1 3-1

 

              

1 EUflag

Съфинансиран по програма „Превенция и борба с престъпността” на ЕС

Co-funded by the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Union