Заключителна конференция по проект на ДАНС по ОПАК, договор № СА 12-22-2/06.06.2013 г.
There are no translations available.

На 13.11.2014 г. от 10.30 часа в сградата на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) на бул. „Черни връх” № 45 се проведе заключителна конференция по проекта на Агенцията „Повишаване на професионалната компетентност на служителите в ДАНС за по-ефективно и ефикасно изпълнение на функциите им по защита на националната сигурност от посегателства върху Националната система за защита на класифицираната информация”, по сключен договор с Управляващия орган на ОПАК № СА 12-22-2/06.06.2013 г.

Конференцията беше открита от административния секретар на ДАНС Любомир Осенов. Резултатите от проекта бяха представени от неговия ръководител Чавдар Левчев, а в конференцията участва и Виолета Дъчева, директор на специализирана дирекция към ДАНС. Участниците дадоха положителна оценка на постигнатите по проекта резултати.

На събитието присъстваха представители на Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Националната разузнавателна служба, Служба „Военна информация” към МО, Държавната комисия по сигурността на информацията, Държавната агенция „Технически операции” и Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

- приветствие от Любомир Осенов - административен секретар на ДАНС

- презентация

- програма

1-1 1-1 1-1