Откриваща среща по проект на ДАНС по ОПАК, договор № 14-22-16/12.09.2014 г.
There are no translations available.

На 28.10.2014 г. от 10.30 ч. в сградата на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) се проведе откриваща среща по проекта на ДАНС „Надграждане на получените знания и развиване на специфични компетентности на служителите от Държавна агенция „Национална сигурност” при изпълнението на законовите им правомощия”, по сключен договор с Управляващия орган на ОПАК № 14-22-16/12.09.2014 г.

Срещата беше открита от Любомир Осенов – административен секретар на ДАНС. Приветствие към участниците произнесе г-жа Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”. Проектът бе представен от ръководителя му Николай Петков.

Гости на срещата бяха г-н Кирил Хаджихристев, заместник-министър на вътрешните работи, представители на Националната разузнавателна служба, Служба „Военна информация”, Държавната комисия по сигурността на информацията и Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

приветствие на Любомир Осенов, административен секретар на ДАНС

презентация

програма

брошура-1

брошура-2

3-1 2-1 1-1