Заключителна конференция по проект на ДАНС по ОПАК, договор № ЦА-12-22-42/06.06.2013 г.
There are no translations available.

На 20.06.2014 г. в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” се проведе заключителна конференция във връзка с успешното приключване на проект „Повишаване компетентността на служителите и качеството на дейностите на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и оптимизиране взаимодействието й с държавните институции, бизнеса и гражданите”, по сключен договор №ЦА 12-22-42/06.06.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

На конференцията бе представено цялостното изпълнение на проекта и бе извършен отчет на реализирането на заложените цели.

- встъпително слово

- презентация