493-ма служители на Държавна агенция „Национална сигурност” преминаха обучения по по проект на ДАНС по ОПАК, договор № ЦА-12-22-42/06.06.2013 г.
There are no translations available.

Успешно е реализиран проект „Повишаване на компетентността на служителите и качеството на дейностите на Държавна агенция „Национална сигурност” и оптимизиране взаимодействието й с държавните институции, бизнеса и гражданите”, по сключен договор ЦА-12-22-42/06.06.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В рамките на 8 месеца, от септември 2013 г. до април 2014 г., 493-ма служители на агенцията преминаха обучение в 27 различни курса в областта на комуникационните, компютърните и информационни технологии.