Заключителна конференция по проект на ДАНС по ОПАК, договор № ЦА-12-22-22/06.06.2013 г.
There are no translations available.

На 15.05.2013 г. от 10.30 ч. се проведе заключителната конференция по първия от четирите проекта на Държавна агенция "Национална сигурност" – „Повишаване на чуждоезиковата компетентност и комуникационните умения на служители на Държавна агенция „Национална сигурност”, по сключения с Управляващия орган на ОПАК договор № ЦА 12-22-22/06.06.2013 г.

Конференцията беше открита от Ваня Стефанова – заместник-председател на ДАНС и продължи с приветствие и оценка за цялостното изпълнение от г-жа Моника Димитрова-Бийчър – ръководител на Управляващия орган на ОПАК, която беше специален гост на конференцията.

Извършените дейности и постигнатите по проекта резултати бяха отчетени в презентацията, изнесена от ръководителя на проекта Николай Петров.

Гости на конференцията бяха заместник-министърът на правосъдието г-н Илия Ангелов, директори, началници на отдели и експерти от Прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, Министерството на външните работи, Националната разузнавателна служба, Служба „Военна информация”, Държавната комисия по сигурността на информацията и Института по публична администрация при Министерския съвет.

Събитието беше отразено от екипи на БНТ и в. „Труд”.

- приветствие от Ваня Стефанова – заместник-председател на ДАНС

- презентация

- програма

1-1 1-1 1-1 1-1