Откриваща конференция по проект на ДАНС по ОПАК, договор № 13-32-9/05.03.2014 г.
There are no translations available.

На 5 март 2014 г. в сградата на Държавна агенция “Национална сигурност” (ДАНС) на бул. „Черни връх” № 45 се проведе откриваща пресконференция, във връзка със сключен договор № 13-32-9/05.02.2014 г., между управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) и ДАНС по проект „Въвеждане на стандартна информационнo-комуникационнa система със защитен Интернет портал за електронно обслужване на държавната администрация, бизнеса и гражданите при прилагане на мерките за превенция на изпиране на пари и финансиране на тероризъм”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на ОПАК, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресконференцията беше открита от г-н Недялко Недялков – заместник-председател на ДАНС. Приветствие към участниците отправи г-н Филип Крумов – началник на отдел в ОПАК. Проектът бе представен от ръководителя му г-н Недко Крумов. На пресконференцията присъства и директорът на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС – г-жа Полина Кавръкова.

На пресконференцията присъстваха представители на Прокуратурата на Република България, на Българската народна банка, Агенция „Митници”, Комисията за финансов надзор, Централния депозитар АД, търговски банки, Национално сдружение недвижими имоти, Камарата на частните съдебни изпълнители, Фондация „Риск монитор”, Институт на дипломираните експерт-счетоводители в България, „ФК Кеш експрес сървис” ЕООД и др.

- приветствие от Недялко Недялков – заместник-председател на ДАНС

- презентация

- брошура

1DSC 5471 1DSC 5472 1DSC 5476 1DSC 5487