Откриваща конференция по проект на ДАНС по ОПАК, договор № ЦА-12-22-42/06.06.2013 г.
There are no translations available.

На 19.07.2013 г. от 10.30 ч. се проведе откриващата пресконференция на проекта „Повишаване компетентността на служителите и качеството на дейностите на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и оптимизиране взаимодействието й с държавните институции, бизнеса и гражданите”, по сключен договор № ЦА 12-22-42/06.06.2013 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Пресконференцията беше открита от г-н Младен Георгиев – главен секретар на ДАНС, след което съгласно програмата продължи с презентация на ръководителя на проекта г-н Славчо Петров.

На пресконференцията присъстваха гости от Министерството на отбраната, Министерството на външните работи, Националната разузнавателна служба, Служба „Военна информация” и представители на медии.

- приветствие от Младен Георгиев – главен секретар на ДАНС

- презентация

- програма

- брошура

DSC 3704-15-25 DSC 3681-15-25 DSC 3687-15-25 DSC 3705-15-25