Откриваща конференция по проект на ДАНС по ОПАК, договор № СА-12-22-2/06.06.2013 г.
There are no translations available.

На 17 юли 2013 г. в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” на бул. „Черни връх” № 45 се проведе встъпителна конференция по проект „Повишаване на професионалната компетентност на служителите на ДАНС за по-ефективно и ефикасно изпълнение на функциите им по защита на националната сигурност от посегателства върху Националната система за защита на класифицираната информация”, договор № СА 12-22-2/06.06.2013 г.

Конференцията беше открита от г-жа Моника Димитрова-Бийчър, ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Административен капацитет”. Тя поздрави присъстващите и изрази мнение, че проектът е значим за развитието на ДАНС и важен за ОПАК.

С приветствие към присъстващите се обърна и главният секретар на ДАНС г-н Младен Георгиев. Той представи проекта в качеството си на ръководител на екипа за управление.

На конференцията присъстваха служители на ДАНС, представители на медиите, както и гости от други служби и институции.

- презентация

- програма

- брошура

DSC 3608-15-25 DSC 3636-15-25 DSC 3626-15-25 DSC 3616-15-25