Откриваща конференция по проект на ДАНС по ОПАК, договор № ЦА-12-22-22/06.06.2013 г.
There are no translations available.

На 16.07.2013 г. от 10.30 ч. се проведе откриващата конференция на първия от четирите проекта на Държавна агенция "Национална сигурност" – „Повишаване на чуждоезиковата компетентност и комуникационните умения на служители на Държавна агенция „Национална сигурност”, по сключен договор с Управляващия орган на ОПАК № ЦА 12-22-22/06.06.2013 г.

Конференцията беше открита от Владимир Писанчев – изпълняващ функциите на председател на ДАНС и продължи с презентация от ръководителя на проекта Николай Петров.

На конференцията присъстваха гости от кабинета на председателя на Народното събрание, от Министерството на отбраната, Министерството на външните работи, Националната разузнавателна служба, Служба „Военна информация”, Държавната комисия по сигурността на информацията и Центъра за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност.

- приветствие от Владимир Писанчев – изпълняващ функциите на председател на ДАНС

- презентация

- програма

- брошура

Photo2-15-25-16072013 Photo1-15-25-16072013 Photo4-15-25-16072013 Photo3-15-25-16072013