Държавна агенция „Национална сигурност” е бенефициент по ОПАК
There are no translations available.

Към декември 2013 г. Държавна агенция „Национална сигурност” е бенефициент по четири договора за изпълнение на проекти за повишаване на знанията и уменията на служителите й. Проектите се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целия текст виж тук>>