InformationСъобщение до задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП
There are no translations available.

На 11.02.2020 г. влезе в сила изменението в чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП (ПМС № 17/06.02.2020 г., обн. ДВ бр.12/11.02.2020 г.), а именно:

Чл. 67. (1) Лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП, ЗМФТ и актовете по прилагането им. В плана се включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари или финансиране на тероризъм.”

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, че изготвените и приетите от задължените субекти по чл. 4 от ЗМИП планове за обучение за 2020 г. НЕ СЕ ИЗПРАЩАТ В ДАНС.

 

 
СЪОБЩЕНИЕ
There are no translations available.

Във връзка с назначена проверка от прокурор от Софийска градска прокуратура, на 27.01.2020 г. в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” е призовано лице за снемане на обяснения.

При извършване на стандартна проверка на личните му вещи преди влизането в сградата лицето изрично е попитано дали носи забранени от закона вещи, на което е отговорило отрицателно. При проверката лицето е извадило незаконно самоделно огнестрелно оръжие и се е простреляло смъртоносно.

Няма пострадали други лица.

Под надзора на Софийска районна прокуратура по случая се провеждат процесуално-следствени действия.

 

 
Notice – annual plans
Thursday, 09 January 2020 00:00

On 3.12.2019 the amendments and supplements to the Law on Measures against Money Laundering (LMML) became effective by means of which the national legislation has introduced the requirements of Directive (EU) 2018/843 of the European Parliament and of the Council of 30 May 2018 amending Directive (EU) 2015/849 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, and amending Directives 2009/138/EC and 2013/36/EU (Text with EEA relevance) (Directive (EU) 2018/843).

The amendments in the LMML in 2019 require also amendments in the Rules of Implementation of the LMML (RILMML). In this regard, Impact Assessment on the draft Ordinance of the Council of Ministers for amendment and supplement of the RIPMML was drawn up and active work has been started for drafting the text of the by-law.

A change in the regime for annual training plans by means of repealing their obligatory filing in SANS is envisaged both in the draft Ordinance of the Council of Ministers and in the preliminary partial impact assessment sent for competent position to the Directorate “Modernization of the Administration” of the Council of Ministers, which is done in order to decrease the administrative burden for the entities obliged under the LMML.

Please have in mind that the training plans drafted and adopted by the entities obliged under the LMML in 2020 SHOULD NOT BE sent to SANS.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 144