InformationНа сайта на ДАНС са публикувани Указания за заявяване на вписване на информация и данни за физически лица, които се считат за действителни собственици на ЮЛНЦ, в регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията
There are no translations available.

Във връзка с наближаващия краен срок (31 май) за заявяване на вписване в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) на обстоятелства относно действителните собственици, и във връзка с постъпили в Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС запитвания относно реда, сроковете и начина на попълване на декларациите по чл. 63, ал. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, която се прилага към Заявление Б7, приложение към Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до Търговския регистър и до Регистъра на ЮЛНЦ, ДАНС публикува на сайта си (в категория „Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма”/раздел „Указания”) Указания за заявяване за вписване на информация и данни за физически лица, които се считат за действителни собственици на юридическите лица с нестопанска цел, в Регистъра на ЮЛНЦ при Агенцията по вписванията.

Юридическите лица с нестопанска цел, пререгистрирали се след 31 януари 2019 г., заявяват за вписване данните относно действителните си собственици в срок до 4 месеца от извършване на пререгистрацията.

 
In a joint operation between SANS, the MoI and the Prosecutor’s Office, an officer from the Executive Agency “Automobile Administration” – Lovech was detained

On 20.03.2019 on the territory of the city of Lovech officers from the State Agency for National Security (SANS) and the MoI, under the leadership and the monitoring of the Regional Prosecutor’s Office – Lovech, held a joint action to intercept illegal activity by a staff member in the regional department of the Executive Agency “Automobile Administration”.

Pre-trial proceedings have been initiated on the case for the elaboration by an official of documents with incorrect contents – protocols from a theoretic examination for the issue of a driving license giving the right to drive an automobile.

The officer of the Executive Agency “Automobile Administration” – Lovech was detained for 24 hours, together with two other individuals, who are also affiliated to the performed legal violations.

The work on the case continues.

 
При съвместни действия на ДАНС, МВР и прокуратурата е задържано длъжностно лице от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в Ловеч
There are no translations available.

На 20.03.2019 г. на територията на град Ловеч служители на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и на МВР, под ръководството и надзора на Районна прокуратура-Ловеч, проведоха съвместни действия за пресичане на незаконна дейност на служител на областния отдел на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация” (ИААА)-Ловеч, свързана с изготвяне на документи с невярно съдържание за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

По случая е образувано досъдебно производство за изготвяне от длъжностно лице на документи с невярно съдържание – протоколи за явяване на теоретичен изпит за придобиване на сводетелство за управление на МПС.

За срок от 24 часа са задържани служителят на ИААА-Ловеч и още две лица, имащи връзка с извършените правонарушения.

Работата по случая продължава.

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 138