InformationСъобщение
There are no translations available.

Нa 9 юли 2020 г., въз основа осъществяване на законово регламентираните функции на Държавна агенция „Национална сигурност”, са връчени Отнемане на разрешение за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“ на лицето И.М. и Отказ за достъп до класифицирана информация до ниво „Строго секретно“ на лицето П.У.

Лицата са висши служители в Администрацията на Президента на Република България.

В хода на осъществяване на законово регламентираните функции на ДАНС, за същите лица са придобити данни за ненандеждност от гледна точка на сигурността и опазването на тайната по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация.

 
Съвместна операция по противодействие на тероризма на ДАНС и ГДБОП-МВР под ръководството на Специализираната прокуратура
There are no translations available.

Нa 1 юли 2020 г. на територията на градовете Бургас и Враца, Държавна агенция „Национална сигурност” и Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на МВР, проведоха операция по противодействие на тероризма.

Под ръководството и надзора на Специализираната прокуратура за престъпление по чл.108а, ал.6 от НК (участие на български гражданин в терористично престъпление зад граница) е задържан за 72 часа пълнолетен български гражданин.

Установено е, че от 2015 г. до сега лицето е пътувало от България до Сирия, където е участвало във въоръжена дейност в редиците на джихадистки терористични групировки. Бащата на задържаното лице се смята за лидер на една от тези групировки.

До момента няма данни привлеченият към наказателна отговорност български гражданин да е участвал в подготовката на терористични нападения в България.

 
Съобщение
There are no translations available.

Във връзка с публикации в медиите относно тегления на значителни суми (над 30 хил. лв) в брой от сметки в „УниКредит Булбанк“ АД, ДАНС предоставя следната информация:

С постановление от 04.06.2020 г. Специализираната прокуратура е възложила на ДАНС изясняване на случая.

На 05.06.2020 г. директорът на специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” (САД ФР) в ДАНС е издал заповед за проверка на банката относно установяване изпълнението на изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари за уведомяване на САД ФР при извършване на плащания на суми над 30 хил. лева, както и за съмнения за и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.

По случая ДАНС не е уведомявана от „УниКредит Булбанк” АД за съмнения при теглене на пари от каса.
 
 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 2 of 144