InformationA sale of alleged health hazardous substance was averted during joint activities between the Ministry of Interior and SANS

On 18.02.2019, under the direction and monitoring of the Regional Prosecutor’s Office – Razgrad, officers from the Ministry of Interior and SANS carried out joint activities on the territory of the city of Razgrad in order to disrupt criminal activity related to the storage of a dangerous substance for the purposes of its sale.

A criminal proceeding under Art. 353e of the Criminal code was initiated in relation to the case.

A glass container was discovered and seized, containing the supposedly hazardous substance – possibly liquid mercury – which is to be established via expertise.

One individual was detained.

Work on the case is still ogoing.

 

 

On 18.02.2019, under the direction and monitoring of the Regional Prosecutor’s Office – Razgrad, officers from the Ministry of Interior and SANS carried out joint activities on the territory of the city of Razgrad in order to disrupt criminal activity related to the storage of a dangerous substance for the purposes of its sale.

A criminal proceeding under Art. 353e of the Criminal code was initiated in relation to the case.

A glass container was discovered and seized, containing the supposedly hazardous substance – possibly liquid mercury – which is to be established via expertise.

One individual was detained.

Work on the case is still ogoing.

 
СЪОБЩЕНИЕ за лицата по чл. 4 от ЗМИП във връзка с приемане в ДАНС на годишни планове за обучение на служителите
There are no translations available.

Във връзка с голям брой постъпващи в Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) планове за обучение на задължени лица по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) съгласно чл. 67, ал. 1 от Правилника за прилагане на  ЗМИП със срок 15.02.2019 г.,  в регистратурата на ДАНС са разкрити 14 допълнителни гишета, които ще приемат документи на задължените лица до 20:00 ч. на 15.02.2019 г.

Плановете могат да бъдат изпращани и по поща или на e-mail адреса на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване” на ДАНС This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it (като сканиран документ).

 
Информация за лицата по чл. 4 от ЗМИП във връзка с изпращане до ДАНС на годишни планове за обучение на служителите
There are no translations available.

Във връзка с постъпили в ДАНС запитвания, уведомяваме, че съгл. чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Планът се изпраща на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.

Планът следва да включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти,  и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

Изборът на форма и обем е на всеки задължен субект по чл. 4 от ЗМИП, при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

Указания за изготвянето на плана, както и варианти на примерни планове са публикувани на сайта на ДАНС в раздел „Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм”, подраздел „Указания”.

Годишният план за обучение не е обвързан с приемането и утвърждаването на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Съгл. чл. 101, ал. 2, т. 13 и т. 14 се изискват правила за обучение на специализираната служба по ЗМИП и останалите служители, което е различно от план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите.

 

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 139