InformationИнформация за лицата по чл. 4 от ЗМИП във връзка с изпращане до ДАНС на годишни планове за обучение на служителите
There are no translations available.

Във връзка с постъпили в ДАНС запитвания, уведомяваме, че съгл. чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП лицата по чл. 4 от ЗМИП изготвят на годишна база план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите си за запознаването им с изискванията на ЗМИП и актовете по прилагането му. Планът се изпраща на Специализирана административна дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) в срок до 15-о число на месец февруари на годината, за която се отнася.

Планът следва да включва и текущо практическо обучение, насочено към разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти,  и предприемане на необходимите действия при възникнали случаи на съмнение за изпиране на пари.

Изборът на форма и обем е на всеки задължен субект по чл. 4 от ЗМИП, при спазване на изискванията на чл. 67, ал. 1 от ППЗМИП.

Указания за изготвянето на плана, както и варианти на примерни планове са публикувани на сайта на ДАНС в раздел „Мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм”, подраздел „Указания”.

Годишният план за обучение не е обвързан с приемането и утвърждаването на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Съгл. чл. 101, ал. 2, т. 13 и т. 14 се изискват правила за обучение на специализираната служба по ЗМИП и останалите служители, което е различно от план за въвеждащо и продължаващо обучение на служителите.

 

 
During a large scale operation of SANS, GDCOC-MoI and the Prosecutor’s Office an illegal network for money transactions using the hawala method was neutralized

On 18 January 2019 officials of the State Agency for National Security (SANS) and GDCOC-MoI, under the guidance and the supervision of the Specialized Prosecutor’s Office, carried out actions for neutralizing the activity of a group of foreign citizens responsible for organizing and conducting, on Bulgarian territory, large amounts illegal money transfers using hawala within an international organized criminal group.

The operation has been carried out on the territory of the cities of Sofia, Pleven, Blagoevgrad, Razgrad, Haskovo, Plovdiv and Lovech.

A criminal prosecution has been initiated for crimes under Chapter I of the Criminal Code (crimes against the Republic).

Checks and searches have been carried out to more than 50 addresses. Documents, money and other objects in relation to the investigation have been confiscated.

For a period up to 24 hours 43 individuals have been detained – Bulgarian and foreign citizens.

It has been established that the main leader of the criminal activity – Syrian citizen residing in Bulgaria and detained in Sofia, has entered in contact to individuals involved in logistic support to international terrorist organizations, as well as with individuals on whom there is information indicating their involvement in terrorism financing and other criminal activities.

The operation has been preceded by a year of joint work of the Specialized Prosecutor’s Office and the Bulgarian and partner services.

The work on the case is ongoing.

 

 

 
As a result of a joint operation of the State Agency for National Security (SANS) and the Customs Agency, over half a million cigarette pieces, hidden in construction panels and with no Bulgarian excise labels, have been seized

On 09.01.2019, officials of SANS and the Customs Agency held joint operation for neutralizing criminal activities related to storage and distribution of excise goods having no Bulgarian excise labels.

In a van that was stopped for a check on main road E871 near the village of Grigorevo, Elin Pelin municipality, Sofia region, 549 600 cigarette pieces were found out and seized. They were put in special construction panels and had no Bulgarian excise labels.

Pre-trial proceedings were initiated on the case under the supervision of Elin Pelin Regional Prosecutor’s Office.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 6 of 138