InformationПри съвместни действия на ДАНС, МВР и прокуратурата е задържано длъжностно лице от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” в Ловеч
There are no translations available.

На 20.03.2019 г. на територията на град Ловеч служители на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) и на МВР, под ръководството и надзора на Районна прокуратура-Ловеч, проведоха съвместни действия за пресичане на незаконна дейност на служител на областния отдел на Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация” (ИААА)-Ловеч, свързана с изготвяне на документи с невярно съдържание за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

По случая е образувано досъдебно производство за изготвяне от длъжностно лице на документи с невярно съдържание – протоколи за явяване на теоретичен изпит за придобиване на сводетелство за управление на МПС.

За срок от 24 часа са задържани служителят на ИААА-Ловеч и още две лица, имащи връзка с извършените правонарушения.

Работата по случая продължава.

 

 
A delegation headed by the Deputy Prosecutor General Mr. Ivan Geshev had discussions in Washington with the Deputy Director of FBI, Mr. David Bowdich

A delegation headed by the Deputy Prosecutor General of the Republic of Bulgaria Mr. Ivan Geshev held an official meeting in Washington with the Deputy Director of FBI, Mr. David Bowdich. Member of the delegation was the Deputy Chair of SANS Mr. Nedialko Nedialkov. During the meeting issues related to the fight against terrorism and the cooperation between the law enforcement agencies of Bulgaria and the USA were discussed.

The Bulgarian delegation’s agenda included working meetings at the Ministry of Justice, the National Counterterrorism Center of the USA, as well as with federal prosecutors in New York dealing with terrorism matters.

 
Съобщение относно субектите, попадащи в обхвата на чл.4 от ЗМИП
There are no translations available.

Във връзка с постъпили в ДАНС въпроси от журналисти и задължени лица по чл. 4 от ЗМИП, относно субектите, попадащи в обхвата на чл.4 от ЗМИП, Ви предоставяме следната информация:

Категориите задължени лица, посочени в чл.4 от ЗМИП, са включени в закона заради дейностите, които извършват. Дейността на голяма част от тях е регламентирана в специални закони и за извършване на същата се изисква издаване на лиценз или регистрация (например застрахователи, инвестиционни посредници и др.). По отношение на дейности, за които не се изисква издаването на лиценз или регистрация, попадането на лицата в категориите се определя в зависимост от вписания предмет на дейност, както и от извършването на конкретната дейност.

В Параграф 5 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП е посочен общият принцип за определяне на категориите задължени лица, както и изключенията от това правило. Съгласно тази разпоредба, изричното посочване на една или повече от дейностите по чл. 4 от ЗМИП в предмета на дейност по партидата на юридическо лице или друго правно образувание в съответния публичен регистър, когато тази дейност не подлежи на разрешение, лицензиране или регистриране, е основание да се смята, че посочената дейност се извършва по занятие и лицето попада в обхвата на лицата по чл. 4 от ЗМИП. Съгласно този параграф е предвидено и че при осъществяване на проверка на място, ако посочената дейност не се извършва по занятие или е извършена случайно, същото може да се докаже с официални, счетоводни и други документи.

При осъществяване на основната си дейност детска градина или училище не попадат в обхвата на чл. 4 от ЗМИП.

Когато такива лица са ангажирани с организиране възлагането на обществени поръчки, попадат в обхвата на чл. 4 от ЗМИП и тази категория лица е посочена още в чл. 3, ал. 2, т. 6 от отм. ЗМИП, изменен, допълнен и обнародван в ДВ бр.1/2001г. С новият Закон за мерките срещу изпиране на пари, обн. ДВ бр. 27/2018 г., не са включвани нови категории лица.

В този случай следва да се осигури обучение не на всички служители, а само на тези, участващи в организиране възлагането на обществени поръчки.

На сайта на ДАНС е публикувана актуална подробна информация по отношение на нормативната уредба, линкове към относими към превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма сайтове, указания, презентации и други. Обявени са телефонен номер и email адрес за връзка със Специализирана административна дирекция  „Финансово разузнаване”, посредством които се оказва методическо съдействие на задължените по чл.4 от ЗМИП лица. 

 

Във връзка с постъпили в ДАНС въпроси от журналисти и задължени лица по чл. 4 от ЗМИП, относно субектите, попадащи в обхвата на чл.4 от ЗМИП, Ви предоставяме следната информация:

Категориите задължени лица, посочени в чл.4 от ЗМИП, са включени в закона заради дейностите, които извършват. Дейността на голяма част от тях е регламентирана в специални закони и за извършване на същата се изисква издаване на лиценз или регистрация (например застрахователи, инвестиционни посредници и др.). По отношение на дейности, за които не се изисква издаването на лиценз или регистрация, попадането на лицата в категориите се определя, в зависимост от вписания предмет на дейност, както и от извършването на конкретната дейност.

В Параграф 5 от Допълнителните разпоредби на ЗМИП е посочен общият принцип за определяне на категориите задължени лица, както и изключенията от това правило. Съгласно тази разпоредба, изричното посочване на една или повече от дейностите по чл. 4 от ЗМИП в предмета на дейност по партидата на юридическо лице или друго правно образувание в съответния публичен регистър, когато тази дейност не подлежи на разрешение, лицензиране или регистриране, е основание да се смята, че посочената дейност се извършва по занятие и лицето попада в обхвата на лицата по чл. 4 от ЗМИП. Съгласно този параграф е предвидено и, че при осъществяване на проверка на място ако посочената дейност не се извършва по занятие или е извършена случайно, същото може да се докаже с официални, счетоводни и други документи.

При осъществяване на основната си дейност детска градина или училище не попадат в обхвата на чл. 4 от ЗМИП.

Когато такива лица са ангажирани с организиране  възлагането на обществени поръчки попадат в обхвата на чл. 4 от ЗМИП и тази категория лица е посочена още в чл. 3, ал. 2, т. 6 от отм. ЗМИП, изменен, допълнен и обнародван в ДВ бр.1/2001г. С новият Закон за мерките срещу изпиране на пари, обн. ДВ бр. 27/2018 г. не са включвани нови категории лица.

В този случай следва да се осигури обучение не на всички служители, а само на тези, участващи в организиране възлагането на обществени поръчки.

На сайта на ДАНС е публикувана актуална подробна информация по отношение на нормативната уредба, линкове към относими към превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма сайтове, указания, презентации и други. Обявени са телефонен номер и email адрес за връзка със Специализирана административна дирекция  „Финансово разузнаване”, посредством които се оказва методическо съдействие на задължените по чл.4 от ЗМИП лица.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 5 of 139