Среда за сигурност – рискове и заплахи за националната сигурност за 2010 г.
There are no translations available.

Извлечение от Годишния доклад на Държавна агенция „Национална сигурност” за състоянието на националната сигурност за 2010 г.

 

Средата за сигурност за 2010 г., като съвкупност от динамично променящи се външни и вътрешни условия, в които държавата функционира, реализира политическите си приоритети и защитава националните си интереси, а обществото и отделният гражданин съществуват и се развиват, беше обусловена от развитието на сложни и разнообразни по генезис и проявление процеси, основани на обективни дадености, целенасочено поведение на отделни субекти или действие на случайни фактори.

Състоянието и промените в средата, от една страна са източник на възможности за реализация на национални интереси, а от друга, са генератор на рискове и заплахи, поради което са обект на непрекъснат мониторинг от страна на Държавна агенция „Национална сигурност”.

Осъществените през годината дейности по наблюдение, контрол и противодействие на рискови процеси, обхващат целия спектър от законови правомощия на ДАНС, в следните области, изброени описателно и без да са градирани по значимост или степен на заплаха: международен тероризъм, екстремизъм и противоконституционна дейност, чужди държавни интереси и дейност на специални служби срещу България, критични инфраструктурни, финансова сигурност, корупция, незаконна търговия с оръжие и изделия или технологии с двойна употреба, рискова миграция, международна организирана престъпност, защита на класифицираната информация и екологична сигурност.

Пълния текст на извлечението от Годишния доклад на ДАНС за състоянието на националната сигурност можете да прочетете ТУК.