В ДАНС са разработени допълнителни мерки за недопускане на терористични актове на територията на България
Wednesday, 03 November 2010 12:05
There are no translations available.

Във връзка с бомбените заплахи на територията на Гърция и други страни от Европейския съюз и свързаните с тях инциденти Държавна агенция „Национална сигурност” уведомява българската общественост, че в агенцията са разработени план и програма за активно противодействие и неутрализиране на лица и структури, свързани с терористична дейност, и за опазване на потенциалните обекти на заплаха.

Отделен е допълнителен ресурс за недопускане на осъществяване на терористични актове на територията на Р България.

В реално време се обменя активно информация с партньорски служби и се провеждат активни консултации с МВР.

Към момента няма пряка заплаха за населението от извършване на терористичен акт на територията на България.