Опровержение
There are no translations available.

Във връзка с пост на г-н Илиан Василев във Фейсбук от 04.05.2018 г., тиражиран и от някои медии, в който се правят опити за внушения за намеса на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) в работата на Българското национално радио (БНР), заявяваме следното:

По отношение на БНР Агенцията осъществява единствено законовите си правомощия по чл. 40-47 от Правилника за прилагане на Закона за ДАНС във връзка с Постановление 181/2009 г. на Министерския съвет за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност.

Припомняме, че в Постановление 181/2009 г. на Министерския съвет БНР е определено като стратегически обект от значение за националната сигурност. В тази връзка ангажиментите на ДАНС са единствено по отношение на физическата защита (охрана) на определените със заповед на генералния директор на БНР стратегически зони, като Агенцията издава разрешения за работа или за извършване на конкретно възложена задача в стратегическите зони на стратегическите обекти и зоните, свързани с изпълнението на стратегически дейности.

Всички неаргументирани твърдения и опити за внушения от страна на г-н Василев за вмешателство на ДАНС в медийната политика и редакционното съдържание на БНР категорично не отговарят на истината.