Ефективното използване на резервационните данни за пътниците в борбата срещу тероризма и тежките престъпления обсъдиха ключови експерти на международна конференция в София
There are no translations available.

На 21 февруари 2018 г. в София, като част от събитията в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, се проведе международна конференция, посветена на ефективното използване на резервационните данни за пътниците.

Конференцията, организирана съвместно от Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност”, събра ключови експерти от държавите-членки на ЕС, Европейската комисия, Европейския надзорен орган по защита на личните данни, Европол, Фронтекс, Агенцията на ЕС по основните права, както и от САЩ, Австралия. На форума бяха представени и българското Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни за пътниците в Република България, превозвани по въздух (към Държавна агенция „Национална сигурност”), както и Националният контратерористичен център.

Събитието предостави възможност за дискусия по актуални въпроси, съпътстващи използването на този важен за компетентните органи инструмент. Държави, напреднали в процеса на изграждането и използването на звената за обработка на резервационни данни, споделиха с присъстващите своя опит.

В  обръщение към участниците заместник-председателят на  ДАНС Николай Ненков подчерта значението на обработването на резервационните данни за пътниците в противодействието на тероризма и тежката престъпност. Той припомни, че българското PNR звено е едно от първите функциониращи звена на територията на ЕС, оборудвано е с европейско съфинансиране, както и че България е приела законодателни промени, регламентиращи дейността на Националното звено през 2016 г., преди приемането на Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления.

7 1 2 1