Председателят на ДАНС официално откри Националното звено за обработване на резервационни данни на пътниците
There are no translations available.

На 08.12.2017 г. председателят на Държавна агенция „Национална сигурност” (ДАНС) Димитър Георгиев официално откри Националното звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух. На събитието присъстваха български и чужди официални лица; негово превъзходителство г-н Ерик Рубин, посланик на САЩ в България; г-жа Румяна Бъчварова, началник на кабинета на министър-председателя на Република България; г-н Милко Бернер, заместник-министър на вътрешните работи; главен комисар Младен Маринов, главен секретар на МВР;  г-н Георги Костов, директор на Агенция „Митници” и други.

Председателят на ДАНС подчерта важността на анализа на резервационните данни на пътниците за предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични и тежки престъпления и по този начин - за укрепване на сигурността. Той изрази специална благодарност на българските компетентни органи и на американската страна за съдействието и подкрепата.

С откриването на новото PNR звено в ДАНС България се нарежда сред първите четири страни-членки на Европейския съюз с изградено и функциониращо звено.

Съгласно Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления в държавите-членки следва да се създадат Национални звена, които да съдействат на компетентните органи за оценяването на резервационните данни на пътниците с цел идентифицирането на лица за участие в терористични престъпления или тежки престъпления. Използването на резервационни данни на пътниците дава възможност заплахата от терористични престъпления и тежки престъпления да се разглежда от перспектива, различна от обработването на други категории лични данни, като се съблюдават основните права и принципите на Хартата на основните права на Европейския съюз.

Създаването на Национално звено за получаване и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България, превозвани по въздух (Националното PNR звено) е регламентирано с промени в Закона за Държавна агенция „Национално сигурност” от февруари 2016 г. Националното звено е оборудвано по проект HOME/2012/ISEC/AG/PNR/4000004452 „Създаване на Национално звено за събиране и обработване на резервационни данни на пътниците в Република България”, съфинансиран по програма „Предотвратяване и борба с престъпността” на ЕС. Партньор по проекта е Комисията за защита на личните данни на Република България.

На 23 март 2015 г. заместник министър-председателят и министър на вътрешните работи г-жа Румяна Бъчварова подписа Споразумение между правителството на Република България и правителството на САЩ относно обмена на информация за пътниците. На 08.10.2015 г. Народното събрание на Република България го ратифицира със Закон. Основна цел на Споразумението е да създаде двустранна правна рамка за използването на резервационните данни на пътниците за превенция, разследване и наказателно преследване на терористични и тежки престъпления.

1 1       2 2