На 4 януари служителите на ДАНС отбелязаха професионалния си празник и 110 години от създаването на българското контраразузнаване
There are no translations available.

На 4 януари на тържествена церемония в сградата на Държавна агенция „Национална сигурност” бе отбелязан професионалният празник на Агенцията, като през тази година се навършат и 110 години от институционализирането на българското контраразузнаване.

По този повод председателят на ДАНС Димитър Георгиев благодари на служителите на Агенцията за безрезервната им и всеотдайна работа за опазването на сигурността на страната и гарантирането на спокойствието на българските граждани в една усложнена и динамична вътрешна и международна обстановка.

Секретарят на Съвета по сигурността към Министерския съвет г-н Георги Кръстев поднесе поздравления за празника от името на министър-председателя Бойко Борисов и връчи копия от Указ № 463 от 13.12.1906 г. на княз Фердинанд и от бр. 3 на Държавен вестник от 04.01.1907 г., в който е обнародван указът. С този нормативен акт е създадена полицейска структура, наречена "Обществена безопасност", която впоследствие прераства в дирекция за контраразузнаване и сигурност и полага основите на българското контраразузнаване.

Датата 4 януари е обявена за празник на работещите в ДАНС с Решение № 977 от 23 декември 2009 г. на Министерския съвет на Република България и легитимира историческата приемственост на специализираната контраразузнавателна структура, която става самостоятелна агенция с приемането на Закона за ДАНС и влизането му в сила от 1 януари 2008 г. Агенцията е конституирана като модерен специализиран орган към Министерския съвет за изпълнение на политиката по защита на националната сигурност в отговор на високите обществени очаквания и в съответствие с опита на съюзниците от НАТО и Европейския съюз.

Мисията на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) е защита на гражданите, националните интереси и държавността.

Изпълнявайки функциите си по защита на националната сигурност, Агенцията взаимодейства с държавни органи, организации и лица, както и с чуждестранни партньорски служби при спазване на принципите на върховенство на закона; обективност и безпристрастност; политическа независимост и необвързаност; зачитане на човешките права и демократичните свободи; институционален контрол над дейността; интегрираност в системата за защита на националната сигурност; нравственост и морал и съзидателност в дейността.

 

1-1